Trubači za svadbe, venčanja, veselja, rođendane i druge proslave POZOVITE: 064 50 72 955

Menadžer trubača za najbolje nastupe

Menadžer trubača predstavlja muzičku grupu u poslovnim pitanjima muzičke industrije. To može uključivati brojne zadatke, poput dogovaranja putovanja, davanja saveta o poslovnim odlukama i pregovaranja o ugovoru o snimanju.

Menadžer trubača pomaže trubačkim orkestrima u donošenju dobrih poslovnih i kreativnih odluka. Oni pomažu trubačima u obezbeđivanju poslova snimanja, osiguravaju da članovi benda prisustvuju vežbama benda pred nastupe i pregovaraju u ime trubačkih orkestara.

Trubači angažuju menadžere da se bave poslovnim aspektima muzičke industrije. Oni vode karijere umetnika, pružaju savete i deluju kao veza između orkestra i drugih u muzičkom poslu.

Svakom trubačkom orkestru potrebno je da ima pouzdanog i posvećenog menadžera trubača koji će se baviti poslovima organizacije i osigurati da članovi benda dobijaju dobre angažmane.

Odgovornosti menadžera trubača uključuje savete o ugovorima orkestra i prisustvovanje nastupima trubača. Takođe menadžer trubača je veza između trubačkog orkestra i ključnih igrača u muzičkoj industriji kako bi osigurali najbolje ugovore i ponude.

Menadžer trubača brine o trenutnom i budućem poslovanju orkestra, delujući kao neka vrsta asistenta u kombinaciji i izvršnog direktora. Dobar menadžer benda je profesionalac koji će se potruditi da trubačko orkestar učini što uspešnijim.

Uspešan menadžer trubača mora biti strastven prema muzici i vešti u pregovaranju. Na kraju, izvanredan menadžer trubača mora biti sposoban nositi se sa teškim situacijama i pokazati izuzetne komunikacijske, organizacione i veštine donošenja odluka.

Odgovornosti menadžera trubača

Umrežavanje u ime trubačkih orkestara radi razvoja čvrstih odnosa sa ključnim pojedincima u muzičkoj industriji.

Razvoj i sprovođenje efikasnih strategija za promociju trubačke muzike orkestra i njihovog imidža.

Pomaganje orkestru u obezbeđivanju ugovora sa velikim izdavačkim kućama.

Savetovanje orkestra o donošenju dobrih odlukam o karijeri.

Saradnja sa agencijama za rezervacije ili organizaciju putovanja radi izrade odgovarajućih rasporeda putovanja.

Oglašavanje trubačkih orkestara

Menadžer trubača mora da preduzme korake kako bi orkestar imao više angažmana.

Ostavljanje letaka ili vizitkarte na mestima gde su muzičari česti, kao što su prodavnice instrumenata i prostori za vežbanje.

Menadžer trubača registruje naloge za orkestre na web lokacijama društvenih mreža, komunicira sa medijima, upravlja intervjuima i predstavlja svoj bend reklamnim firmama.

POZOVITE: 064 50 72 955